Ta strona u¿ywa COOKIES.

Korzystaj¹c z niej wyra¿asz zgodê na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przegl¹darki.

OK, zamknij

Polish English
PBI Hotels
 
synXis

client login

W 2006 roku  Sabre Holdings Corporation (New York Stock Exchange NYSE:TSG). kupil Texas Pacific Group NYSE: TPG za 5 miliardow dolarow, najwiêksze przejêcie w grupie. Ca³y czas po dzieñ dzisiejsz ciag dalszy konsolidacji i umacnianie pozycji lidera na swiecie.
Our RedX distribution management system seamlessly interacts with many other systems, and using our OTA XML standard interface, we can easily add new interfaces as needed. We offer the most comprehensive set of two-way interfaces with property management systems (PMSs) to significantly streamline your business operations.
Marketing Dystrybution Konsultacje
Wyniki
>>Dodaj Hotel<<
Index Hotelowy
Konferencje i Grupy Metro Budget Place Arkadia City Center
Kontakt
Biuro podró¿y OFERTY - Nieruchomosci
Golf a la Carte * Najlepszy Sprzet Golfowy!

.

PBI Hotels Worldwide / SynXis.com / Sabre Holdings
 of Washington, D.C. & Southlake, Texas
 
(ponad 25,000 Hoteli na calym Swiecie)
Ubezpieczenie Turystyczne i Hotelowe na czas Twojej podróży i pobytu

.

 
 System Dystrybucji i Zarz¹dzania Hotelem - Us³ugi poparte najlepsz¹ technologi¹
poni¿ej tylko niektóre z przyk³adów polskich Hoteli w systemie GDS/IDS
____________________________________________________________________________________________________________

Abella Guest Room & Apartment
Abella

Guest Rooms & Apartment
 Kraków KRK
Abella Guest Rooms & Apartment-Kraków, Poland

Cracow Stay Apartments - Kraków, Poland
Cracow Stay Apartments
 Apartamenty

Kraków KRK
Cracow Stay Apartments-Kraków, Poland

Sympozjum Hotel & Centrum Konferencyjne - Kraków, Poland

Sympozjum Hotel
 
4* Hotel & Konferencje
 Sympozja, Kraków
KRK
 
Sympozjum Hotel & Centrum Konferencyjne - Kraków, Poland

DaisyHotel-Kraków, Poland
Daisy Hotel
 3* Hotel & Konferencje
 Kraków
KRK
Rezerwuj na Żywo - Daisy Hotel - Kraków , Poland

Hostel 70s
Hostel
Kraków
KRK
Rezerwuj na Żywo - Hostel 70s - Kraków , Poland

Gramburg Hotel
3* Hotel
Zblewo/kolo Gdañska
GDN
Europejski Hotel - Old Town Krakow, Poland
Europejski Hotel
3* Hotel z Tradycja
Starówka, Kraków
KRK
Rezerwuj na Żywo - Europejski Hotel - Old Town Krakow, Poland

Florian Hotel
3* Hotel
Centrum, Krakow
KRK
Zhong Hua Hotel - Sopot, Poland
Zhong Hua Hotel
3* Hotel Plazowy
Sopot 
GDN
Rezerwuj na Żywo - Zhong Hua Hotel - Sopot, Poland

Classic Hotel
3* Hotel
Starówka, Kraków
KRK
Babka Tower Suites - Warsaw, Poland
Babka Tower Suites
3* all-suite Hotel
Centrum,Warszawa WAW

Rezerwuj na Żywo - Babka Tower Suites - Warsaw, Poland
Polonia Hotel - Raciborz / Katowice, Poland
Polonia Hotel
3* Hotel z Tradycja
Racibórz,
KTW
Rezerwuj na Żywo - Polonia Hotel - Raciborz / Katowice, Poland
Crown Piast Hotel Kraków, Poland
Crown Piast 
5* Hotel & Park
Konferencje,Kraków
KRK
Rezerwuj na Żywo - Crown Piast Hotel & Park - Kraków, Poland
Elektor Hotel - Old Town Krakow, Poland
Elektor Hotel
4* Hotel & Suites
Starówka, Kraków
KRK
Rezerwuj na Żywo - Elektor Hotel - Old Town Krakow, Poland
Wilson Executive Suites - Warsaw, Poland
Wilson Suites
3* all-suite Hotel
¯oliborz, Warszawa
WAW
Rezerwuj na Żywo - Wilson Executive Suites - Warsaw, Poland
Ester Hotel - Kraków (Kazimierz), Poland
Ester Hotel
 3* Hotel & Konferencje
 Centrum, Kraków
KRK
Rezerwuj na Żywo - Ester Hotel - Kraków (Kazimierz), Poland
Grand Hotel - Old Town Kraków, Poland
Grand Hotel 
5* Hotel & Suites
Starówka, Kraków
KRK
Rezerwuj na Żywo - Grand Hotel - Old Town Kraków, Poland
Piast Hotel - Boleslawiec, Poland
Piast Hotel
3* Hotel
Boles³awiec, 
WRO
Rezerwuj na Żywo - Piast Hotel - Boleslawiec, Poland
Batory Hotel - Krakow, Poland
Batory Hotel
 3* Hotel
Centrum, Krakowa
KRK
MDM Hotel - Warszawa, Poland
MDM Hotel
3* Biznesowy
Centrum, Warszawa
WAW
Metropol Hotel - Warszawa, Poland
Metropol Hotel
3* Hotel i Kasyno
Centrum,Warszawa WAW

Festival Hotel - Opole, Poland
Festival Hotel
3* Hotel
Centrum, Opole
WRO
Diament Hotel - Gliwice, Poland
Diament Gliwice
3* Hotel Zabytkowy
Starówka, Gliwice
KTW
Rezerwuj na Żywo - Diament Hotel - Gliwice, Poland
Diament Hotel - Katowice, Poland
Diament Katowice
3* Hotel Biznesowy
Centrum, Katowice
KTW
Rezerwuj na Żywo - Diament Hotel - Katowice, Poland

Villa Marilo Hotel
4* Hotel  Centrum, Zakopane QAZ
Kraskow Palac - Marcinowice / Wroclaw, Poland
Palac Kraskow
4* Palacowy WRO
Marcinkowice Wroclaw


 

           
           

W zwi¹zku z wprowadzeniem przez nasz¹ firmê Sabre Holdings( Nr.1 potentat w dystrybucji turystycznej na Œwiecie), technologii najnowszej generacji w zarz¹dzaniu globalnym procesem marketingowo - dystrybucyjno - rezerwacyjnym, oraz procesem zarz¹dzania obiektami hotelowymi chcielibyœmy Pañstwu zaproponowaæ nowe rozwi¹zania dla hotelu, w nastêpuj¹cych kana³ach dystrybucji:

Wiod¹cym œwiatowym dostawc¹ rozwi¹zañ w zakresie bran¿y turystycznej

Wiod¹cym œwiatowym dostawc¹ rozwi¹zañ w zakresie bran¿y hotelarsko-gastronomicznej

Wiod¹cym œwiatowym dostawc¹ rozwi¹zañ w zakresie transportu lotniczego

Wiod¹c¹ firm¹ turystyczn¹ online

.